Co robić?
Rudawy Janowickie
turystyka, tajemnica, marzenia...

Regulamin korzystania ze szlaku konnego

 

Regulamin korzystania ze szlaku konnego

na obszarze lasów podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

 

Las pełni wiele funkcji i zaspakaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplać jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego w Rzeczypospolitej Polski.

Leśny szlak konny przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam gdzie pozwalają na to warunki terenowe, również zaprzęgów konnych.Organizatorem turystyki konnej nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na trasie konnej odpowiada organizator.Szlak służy turystycznemu i rekreacyjnemu wykorzystywaniu koni wierzchowych. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę właściwego nadleśniczego.Jazda konna dopuszczona jest jedynie po wyznaczonych i oznakowanych drogach, ścieżkach i placach ku temu przeznaczonych.Szlak ma charakter crossowy (terenowy) i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym.Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jeździectwa rekreacyjnego bez opieki osobom w wieku poniżej 17 lat.Poruszanie się po szlaku jest dozwolone od świtu do zmroku.Zjeżdżanie poza szlak specjalnie oznakowany dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności(ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).Nadleśniczy może udzielić zezwolenia grupom zorganizowanym na poruszanie się końmi wierzchowymi poza szlakiem w określonym miejscu i czasie.Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwona chorągiewką lub w inny czytelny sposób.Należy pamiętać, że n szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, ścięte drzewa.Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.Obowiązek uprzątnięcia lasu po koniu spoczywa na jeźdźcy (dotyczy to leśnych stajni).Za niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu może zostać nałożona na użytkowania konia (nie hodowcę) grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną.Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego leśniczego lub Straży Pożarnej.Biwakowania i palenie ognisk może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach do tego przeznaczonych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Straż Pożarna - tel. 998

Nadleśnictwo „Śnieżka" w Kowarach - tel. 757182212

Nadleśnictwo Szklarska Poręba - tel. 757172332

Nadleśnictwo Świeradów Zdrój - tel. 757816333

Nadleśnictwo Pieńsk - tel. 48757786235

Nadleśnictwo Złotoryja - tel. 768788307

Nadleśnictwo Jawor - tel. 768711600

Nadleśnictwo Węgliniec - tel. 757712002

Nadleśnictwo Kamienna Góra - tel. 757443065

Nadleśnictwo Lądek Zdrój - tel. 748141439

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka - tel. 748110504, 748110015

Nadleśnictwo „Zdroje" Szczytna - tel. 748683270

Nadleśnictwo Jugów - tel. 748721184, 748722452

Nadleśnictwo Wałbrzych - tel. 748449580

SiteLock