Znaki stosowane na szlakach turystycznych

Oznaczenia poszczególnych szlaków pieszych różnią się kolorami.Należy mieć na uwadze, że kolor nie jest informacją o stopniu trudności szlaku.
- CZERWONY - oznacza zwykle główny szlak w danym paśmie górskim;
- NIEBIESKI - Zwykle jest wariantem szlaku głównego;


- ZIELONY;   - ŻÓŁTY - tymi kolorami oznacza się krótkie szlaki łączące lub dojściowe;
  - CZARNY - najczęściej oznacza krótki szlak dojściowy.
Poniżej przedstawione zostały ważniejsze oznaczenia stosowane na szlakach pieszych:

Znaki podstawowe:
  - oznacza początek lub koniec szlaku czerwonego;
Uwaga! nastąpi skręt szlaku lub na pewnym odcinku odnalezienie znaków będzie utrudnione;
- rozejście się szlaków: czerwonego i zielonego;
- zmiana kierunku szlaku (skręt w prawo);
- alternatywny znak zmiany kierunku szlaku (strzałka kierunkowa);
  - ostry skręt szlaku czerwonego w prawo;

Znaki pomocnicze:
  - dojście szlaku czerwonego do naturalnego źródła wody;
  - dojście szlaku czerwonego do ciekawego obiektu (ruiny, jaskinia, itp.);
- dojście szlaku czerwonego do punktu widokowego;
- dojście szlaku zielonego do schroniska;

Tablice i drogowskazy:
  - drogowskaz (odległości podawane są w godzinach średniego marszu);
  - tablica ostrzegawcza: LAWINY