Kolorowe Jeziorka, Pomniki Przyrody i inne
Rudawy Janowickie
turystyka, tajemnica, marzenia...

O portalu

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazujemy w Wasze użytkowanie portal informacyjny o jednym z najpiękniejszych, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i architektonicznym regionów w Polsce, jakim jest Rudawski Park Krajobrazowy i leżące na jego terenie Rudawy Janowickie.

W przygotowanym serwisie znajdziecie wiele interesujących informacji z zakresu geografii, bujnej fauny i flory tego terenu. Przedstawiona też została jakże bogata, historia miejscowości znajdujących się na terenie Rudaw Janowickich oraz szczegółowy opis zabytków i innych interesujących miejsc.

Ze względu na specyficzny charakter architektury miejscowości – mnogość zamków, płaców i ogrodów oraz dworów, zlokalizowanych na stosunkowo niewielkim obszarze, dołożyliśmy wszelkich starań, aby te były przedstawione w sposób jak najbardziej szczegółowy i kompletny. Jednak ze względu na brak zwartych opracowań dotyczących historii tego regionu, pewne informacje mogą okazać się nieścisłe. Z tego powodu prosimy wszystkich, którzy dysponują jakimikolwiek materiałami dotyczącymi poruszanej na Portalu tematyki, które mogłyby pomóc w uzupełnieniu informacji, o kontakt z nami. Wspólnie, z pewnością, będziemy mogli stworzyć niniejszy portal jeszcze lepszym.

Ponieważ podstawowym celem istnienia tego portalu jest popularyzacja tego pięknego regionu, planujemy zamieścić również wiele informacji dotyczących turystyki, z rozróżnieniem form spędzania wolnego czasu i rekreacji. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu dla siebie coś interesującego.

Na stronach portalu znajdziecie m.in.:

- szczegółowe informacje dot. Rudawskiego Parku Krajobrazowego: jego położenie, obszar i opis, pasma górskie w nim się znajdujące, klimat, krótką charakterystykę szczytów, skał, punktów widokowych oraz ścieżek edukacyjno-przyrodniczych.

- opis świata zwierząt zamieszkujących te tereny oraz świata roślin występujących w Rudawskim Parku Krajobrazowym.

Znaleźć tu można również informacje o enklawach przyrodniczych unikalnych na skalę Europy.

Ze względu na specyficzną budowę geologiczną i sposób formowania się górotworu, zamieszczone zostały informacje na temat występujących tu minerałów, rud i kruszców metali, a także kopalni, które niegdyś były intensywnie eksploatowane.

Na stronach można znaleźć również szczegółowo opisane zabytki i obszary o szczególnych walorach architektonicznych, znajdujące się na tym terenie, w szczególności zamków, pałaców, dworów oraz przylegających do nich parków i ogrodów.

Na stronach zamieszczone zostały również szczegółowe informacje dotyczące form spędzania wolnego czasu, lokalnej wytwórczości i oczywiście bazy noclegowo-gastronomicznej.

Zapraszamy!

SiteLock