Punkty Widokowe: skały,wieże,szczyty
Rudawy Janowickie
turystyka, tajemnica, marzenia...

Warunki korzystania

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje znajdujące na stronach WWW w witrynie rudawyjanowickie.eu zamieszczone są wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych, bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści. Informacje te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wydawca witryny rudawyjanowickie.eu nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności, poprawności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.

Wszelkie dane znajdujące się na niniejszym portalu zostały przez Wydawcę uzyskane ze źródeł, które uważa za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowania błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, wydawca witryny w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą wystąpić w treściach zawartych w portalu. Wydawca przeprowadza okresowe zmiany oraz uaktualnienia treści portalu.

Wydawca witryny rudawyjanowickie.eu nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkowników odwiedzających witrynę za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych w witrynie, jak również związane z niezamieszczeniem przez Wydawcę jakichkolwiek danych w witrynie. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także sytuacji, w których Wydawca witryny został o możliwości wystąpienia szkody zawiadomiony.

Ze względu na ogólnodostępny charakter informacji technicznych zawartych w witrynie, wydawca witryny rudawyjanowickie.eu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń związanych z prawami patentowymi w odniesieniu do informacji o rozwiązaniach technicznych prezentowanych w witrynie rudawyjanowickie.eu.

Ochrona danych

Wydawca witryny rudawyjanowickie.eu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może okazać się konieczne dla potrzeb kontaktu lub współpracy gospodarczej. W takim przypadku Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe w odpowiednim dla niego zakresie, udzielając jednocześnie zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów kontaktu wydawcy bądź redaktora witryny z Użytkownikiem. Wydawca witryny zobowiązuje się do należytej ochrony i przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do nieudostępniania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody lub polecenia Użytkownika.

Prawa autorskie

Serwis rudawyjanowickie.eu został przygotowany przez Redakcję Portalu rudawyjanowickie.eu jako serwis informacyjny dla wszystkich zainteresowanych walorami regionu Rudawskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególności Rudaw Janowickich. Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują autorom tekstów, materiałów graficznych oraz dźwiękowych i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o „Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych".

Kopiowanie oraz wykorzystywanie tekstów, elementów graficznych i dźwiękowych zawartych w serwisie rudawyjanowickie.eu wymaga pisemnej zgody Wydawcy Portalu.

Postanowienia dodatkowe

Wydawca witryny rudawyjanowickie.eu zastrzega sobie prawo do zmiany w treści niniejszej Noty. Korzystanie z witryny przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Noty.

Pliki cookie (ciasteczka)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

SiteLock