Skały
Rudawy Janowickie
turystyka, tajemnica, marzenia...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Nazwa Wysokość skały Budowa Położenie (opis) Wysokość położenia Uwagi Zdjęcie
Mężykowe Skały m waryscyjski granit m n.p.m.
Okienna ok. 15 m waryscyjski granit pod wierzchołkiem Sokolika m n.p.m.
Owczarek ok. 10 m waryscyjskie granitognejsy z żyłami aplitów, występuje granat, turmalin, tytanit wschodnie zbocze Rudnika m n.p.m.
Pegaz ok. 10 m pod wierzchołkiem Sokolika m n.p.m.
Piec ok. 20 m waryscyjski granit porfirowaty ze skaleniami i żył aplitów północno-zachodnie podnóże Wołka m n.p.m.
Popówka m staropaleozoiczne amfibolity wschodnie zbocze Wielkiej Kopy m n.p.m.
Przednia Skalnica m dolnokarbońskie zlepieńce, szarogłazy, staropaleozoiczne łupki serycytowo-chlorytowo-kwarcowe północne zbocze Jaworowej m n.p.m. grupa skalna
Rogatka ok. 20 m waryscyjski granit masyw Krzyżnej Góry m n.p.m.

SiteLock